www.drvar.com
Početna O cijeni meda: Vrste meda Priznanja Pčelinjak Kontakt

Saznajte više o vrstama meda >>


Saznajte više o Drvarskom medu >>


Slika 1. Cijena teglice meda od bagrema 2. rujna 2010 u jednom velikom Zagrebačkom trgovačkom lancu: 79.94 kunaSlika 2. Istovremeno, cijena nagrađivanog meda kod malog pčelara:

Vaše povjerenje u malog pčelara... neprocjenjivo!


Zanimljivost:
Kupite med sa Zagorskih livada:

Pčelar:    Drvar Ivan ing. strojarstva
E-mail:    [email protected]
GSM:       098 864-174
Fb:         Facebook kontakt